Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Tin Tức Làng Game' bắt đầu bởi Thanhhang010x, 09/08/2018.

Chia sẻ trang này

 1. Thanhhang010x

  Thanhhang010x New Member

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Chị Trang Ly (tỉnh Lâm Đồng) có thắc mắc về giải tán, tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

  Công ty tôi có 100% vốn nước ngoài, hoạt động từ 2011, đến nay công ty muốn giải thể, tuyên bố phá sản. Chúng tôi cần làm những thủ tục gì?

  XEM THÊM: THỦ TỤC giải tán DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  WWW. VANLUAT.VN

  Trả lời:

  Chào chị Ly! Với câu hỏi của chị, Luật sư Đào Thị Liên – Công ty Vạn Luật tham mưu cho chị như sau:

  giải thể và phá sản là hai hình thức cùng dẫn tới việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp nhưng có nhiều điểm dị biệt trong cách thức thực hành và điều kiện vận dụng.

  [​IMG]
  Về giải tán, Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp giải tán doanh nghiệp bao gồm:
  - chấm dứt vận hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tuốt tuột thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  - Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tiếp mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và bổn phận tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan yếu tài.
  Điều 4 Luật vỡ nợ 2014 quy định: phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng tính sổ và bị Tòa án quần chúng. # ra quyết định tuyên bố vỡ nợ.
  Theo thông tin bạn cung cấp, được hiểu doanh nghiệp của bạn không lâm vào tình trạng vỡ nợ theo quy định của Luật phá sản mà việc chấm dứt hoạt động là do ý muốn chủ quan của doanh nghiệp (giải tán theo quyết định của chủ doanh nghiệp), nên chi, xin tư vấn cho bạn quy định của luật pháp về thủ tục, lớp lang giải thể doanh nghiệp như sau:
  lớp lang, thủ tục giải thể doanh nghiệp:
  a/ thông qua quyết định giải tán doanh nghiệp
  - Chủ thể phê duyệt quyết định:
  Việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty (nếu là công ty TNHH một thành viên); của Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần); của giao kèo thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên); của các thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh).
  - Nội dung quyết định giải tán doanh nghiệp phải có:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  - Lý do giải thể;
  - vận hạn, thủ tục thanh lý giao kèo và tính sổ các khoản nợ của doanh nghiệp; kì hạn thanh toán nợ, thanh lý hiệp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày ưng chuẩn quyết định giải tán;
  - Phương án xử lý các nghĩa vụ nảy từ giao kèo lao động;
  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  b/ Tổ chức thanh lý tài sản:
  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
  c/ Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức hệ trọng
  Trong hạn vận 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh dinh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông báo quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại hội sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  Trường hợp doanh nghiệp còn bổn phận tài chính chưa tính sổ thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và trách nhiệm có liên hệ. thông tin phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, kì hạn, địa điểm và phương thức tính sổ số nợ đó; cách thức và hạn vận giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
  d/ thông tin tình trạng doanh nghiệp:
  Cơ quan đăng ký kinh doanh phải Thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin nhà nước về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải tán của doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
  e/ thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:
  Các khoản nợ của doanh nghiệp phải được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm từng lớp theo quy định của luật pháp và các lợi quyền khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hiệp đồng lao động đã ký kết; (ii) Nợ thuế; (iii) Các khoản nợ khác.
  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và tổn phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
  f/ Gửi yêu cầu giải tán đến cơ quan đăng ký kinh dinh:
  Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải tán cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  Sau kì hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, mà không nhận được quan điểm về việc giải tán từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có can hệ bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.