2016

 1. cuudinhky.com
 2. minhanhhs12
 3. khanh1995linh
 4. game88vn
 5. minhanhhs12
 6. gamevltk1
 7. bienn1
 8. game88vn
 9. game
 10. asdasd123
 11. minhanhhs12
 12. t607
 13. mimi12
 14. mimi12
 15. volamanhhung
 16. 1stVUApk
 17. khanh1995linh
 18. khanh1995linh
 19. Trình Sino
 20. gamevltk1